Emerytura pod kontrolą

Posted by inwestor on Mon, Jul 27 2015 06:58:00

Wiek emerytalny, dla wielu ludzi wiąże się ze znacznym zmniejszeniem aktywności, nie tylko zawodowej, ale także i witalnej. Zmiana stylu życia, wydaje się być konieczna, choć świadomość tego, przez dlugi jeszcze czas nie dociera do ludzi, którzy osiągnęli niedawno magiczny wiek, który umożliwia przejście na emeryturę. Niestety, wysokość samej emerytury, niezmiernie rzadko daje możliwość utrzymania takiego samego standardu życia, jak wcześniej. Aby zapewnić sobie spokojne życie, także i na emeryturze, bez względu na to, jaka będzie wysokość otrzymywanej kwoty za przepracowane lata, coraz więcej ludzi, decyduje się na podjęcie inwestycji, której celem jest otrzymanie dodatkowych finansów. Jest to wariant oszczędzania, nastawiony na osoby, którym nie jest obojętne to, co spotka ich za kilka dekad, kiedy już sił nie będzie tak wiele, a wysokość emerytury, nie będzie w stanie zaspokoić w pełni potrzeb. W trosce o swój własny komfort, spokojny sen i serdeczność wokół siebie, warto już w wieku średnim, podjąć wyzwanie, jakie stawia lokata emerytalna. Lokata ta, stanowić może nie tyle alternatywę, co naturalnie także jest możliwe, co formę wsparcia, zastrzyku finansowego. Dodatkowe pieniądze, umożliwią spełnienie marzeń, o jakich już dawno temu zapomnieliśmy, lecz... oto nadszedł czas, aby lata te, znów odżyły, nie tylko na zdjęciach i w ludzkiej pamięci.

Oszczędzanie, z myślą o emeryturze, to w rzeczywistości lokata, trwająca przez długi okres czasu. Jako typ lokaty długoterminowej, wariant ten, pozwala na pozyskanie bardzo wysokiej kwoty oprocentowania, która wynieść może nawet aż 4% w skali roku, już na samym początku nawiązania porozumienia pomiędzy bankiem, a inwestorem. Jednym z najcenniejszych mocnych punktów lokaty emerytalnej, jest brak konieczności uiszczania regularnych opłat, dzięki czemu, swobodny styl życia, perfekcyjnie sprawdzi się także w zapewnionej elastyczności i komfortu. Dzięki innowacyjnemu podejściu do zaniedbywanych dotąd przez bardzo długi czas osób, które już osiągnęły, bądź też, niebawem dosięgną, wielu emerytalnego. Dotąd, życie na emeryturze, wraz z perspektywą oszczędzania i braku rozrywek, przemieniło się w życie, po które wystarczy tylko sięgnąć. Specyfika lokaty emerytalnej, polega na tym, że jest to połączenie oszczędzania oraz troski o własną emeryturę. Niemniej jednak, jest także i druga strona medalu. Lokata emerytalna, pełni w rzeczywistości rolę konta, które ma za zadanie umożliwić odłożenie oszczędności z wykorzystaniem ich w dowolnym czasie, wybranym przez inwestora. W tej kwestii jednak, pojawia się pewna nieścisłość; lokata emerytalna, sprawia wrażenie absolutnie perfekcyjnej z jej stałym oprocentowaniem, połączeniem możliwości inwestowania z uzyskaniem ubezpieczenia oraz, sposobności wpłacania kwot niewielkiej ilości. Jako lokata długoterminowa, poddaje ona jednakże środki zamrożeniu. Zamrożone środki finansowe, zdeponowane na lokacie emerytalnej, pozostać muszą w stanie nienaruszonym, aż do czasu, gdy dozwolone będzie ich wykorzystanie. W przypadku, gdy środki finansowe, zostają wykorzystane przez inwestora w czasie wcześniejszym niż czas określony na mocy nawiązanego pomiędzy inwestorem, a bankiem pisemnego porozumienia, inwestor, podlega restrykcjom. W przypadku lokaty przeznaczonej na potrzeby ludzi w wieku emerytalnym, restrykcje, są przestrzegane w sposób bardzo skrupulatny i jednocześnie, niezastosowanie się do tych restrykcji, zaowocuje w większości przypadków surowymi karami pieniężnymi, które potrącane są od rachunku. Przykładową karą pieniężną, jest konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 25zł za każdy z poszczególnych miesięcy korzystania z lokaty, w razie, gdyby lokata została zakończona przed czasem wygaśnięcia zawartej umowy. Najczęściej, lokatę stworzoną z myślą o każdym, kto chciałby zabezpieczyć swoje finanse, uruchamia się na okres lat 5, bądź ewentualnie, lat 10. W przypadku lokaty uruchomionej na 5 lat, umowy zakończyć można przed zakończeniem drugiego roku trwania, przy czym w przypadku lokaty na 10 lat, zaczekać należy przynajmniej cztery lata.